Bilimsel Program

15 NİSAN - 1. GÜN

08:45-09:00 AÇILIŞ Aret KAMAR
09:00-10:20 1.OTURUM Oturum Başkanları - Aret KAMAR, Emre KARATEKELİOĞLU
09:00-09:20 İnfertil çifte yaklaşım Nilay KARACA
09:20-09:40 Güncel kılavuzlara göre ovulasyon indüksiyonu Pelin ÖCAL
09:40-10:00 Açıklanamayan infertilitenin tanımı ve tedavi seçenekleri Emre KARATEKELİOĞLU
10:00-10:20 ART, gebelikte anomali görülme sıklığını artırır mı? Arda LEMBET
10:20-10:40 KAHVE MOLASI
10:40-12:00 2. OTURUM Oturum Başkanları - Tülay İREZ, Sevil ÜNAL
10:40-11:00 Oosit freezingin fertilitenin korunmasındaki yeri ve kanuni süreci Başak BALABAN
11:00-11:20 Over dokusu freezing ve transplantasyon Murat SÖNMEZER
11:20-11:40 İnfertil hastaların tanı ve tedavi aşamasında kullanılan güncel genetik yaklaşımlar Hakan BERKİL
11:40-12:00 Klinefelter sendromu, nonobstrüktif azoospermik erkeklerin infertilite tedavisinde kötü bir prognoz mudur? Emre BAKIRCIOĞLU
12:00-12:30 Medek Uydu Sempozyumu ERPeak Endometrial Receptivity Test-IVF Witness System: RI WitnessTM
Dimitriy Doğan - Gökhan Somyürek
12:30-13:30 ÖĞLE ARASI
13:30-14:50 3. OTURUM Oturum Başkanları - Ozan ÖZOLCAY, Osman CEYLAN
13:30-13:50 İnfertil çiftte varikosele yaklaşım, tüm yöntemleriyle Muammer KENDİRCİ
13:50-14:10 Oosit rejüvenasyonu mit mi gerçek mi? Koray ELTER
14:10-14:30 Kemoterapi ve radyoterapi’nin gametlere etkileri ve onkolog yaklaşımı Yavuz DİZDAR
14:30-14:50 Jinekolojik onkolojide fertilite koruyucu yaklaşımlar Samet TOPUZ
14:50-15:20 İnce endometrium, kavitede sıvı / polip durumlarında transfer mi yapalım, iptal mi edelim? Gürkan BOZDAĞ
15:20-15:40 KAHVE MOLASI
15:40-17:00 4.OTURUM Oturum Başkanları - Hande AKBAŞ, Mert GÖL
15:40-16:00 Laparoskopik set-up, ergonomi, enerji modaliteleri Cem İYİBOZKURT
16:00-16:20 Batına giriş teknikleri ve komplikasyondan kaçınma Eralp BAŞER
16:20-16:40 Tubal ligasyon sonrası IVF mi? Mikrocerrahi mi? Musa ASLAN
16:40-17:00 L/S endometriozis cerrahisi kime, ne zaman yapılır? İnfertilite ile olan ilişkisi Mert GÖL

16 NİSAN - 2. GÜN

09:00-10:20 1. OTURUM Oturum Başkanları - Kadir SAVAN, Tamer EREL
09:00-09:20 Endometrial kavitenin değerlendirilmesi ( Septum/ Tshape) Ulun ULUĞ
09:20-09:40 Dismorfik uteruslara yaklaşım Barış ATA
09:40-10:00 Histeroskopik myomektomi ve kaviteye bası yapan adenomyomektomiye yaklaşım İsmail ÇEPNİ
10:00-10:20 Covid-19 pandemisinde IVF ve gebelikte covid aşılanmasına yaklaşım Tamer EREL
10:20-10:40 KAHVE MOLASI
10:40-12:00 2. OTURUM Oturum Başkanları - Şeyma FENERCİOĞLU, Bulat Aytek Şık
10:40-11:00 PCOS’da tedavi seçenekleri ve OHSS’den kaçınma teknikleri Engin ORAL
11:00-11:20 Over rezervi kötü hastalarda hemen IVF mi önermeliyiz, yaklaşım nasıl olmalı? Şeyma FENERCİOĞLU
11:20-11:40 Overin fonksiyonel kapasitesinin değerlendirilmesi-STRAW kriterleri Semih Kaleli
11:40-12:00 DET transferinde endometrium hazırlığı nasıl olmalı, bireyselleştirilmeli mi? Cem DEMİREL
12:00-12:30 İBSA Uydu Sempozyumu Luteal Fazda Progsteron Desteği
Aret KAMAR
12:30-13:30 ÖĞLE ARASI
13:30-14:50 3. OTURUM Oturum Başkanları - Levent ŞENTÜRK,Hande AKBAŞ
13:30-13:50 Endometrioması olan infertil hastaya yaklaşım nasıl olmalı? Ercan BAŞTU
13:50-14:10 Endometrioziste ovulasyon indüksiyonu protokolleri, oosit kalitesi ve implantasyon Erkut ATTAR
14:10-14:30 Adenomyozisle infertilite ilişkisi Levent ŞENTÜRK
14:30-14:50 Kişisel Sağlık Verilerinin Korunması (KVKK) ve VERBİS uygulaması hakkında temel bilgiler Ertunç MEGA
14:50-15:20 Azoospermide Kök Hücre Araştırmaları ve Uygulamanın Yeri Tuncay Taş
15:20-15:40 KAHVE MOLASI
15:40-17:00 4.OTURUM Oturum Başkanları - Aret KAMAR, Ozan ÖZOLCAY
15:40-16:00 Cerrahi bir girişimin Mednick’in Teorisine göre izahı Selçuk EREZ
16:00-16:20 TİB’de medikal tedavi seçenekleri (Progesteron, Heparin, Aspirin, Ofis H/S, Scratch) Faruk BUYRU
16:20-16:40 Uterus ve tubaların HSG ile değerlendirilmesi ve selektif HSG Cevat BAYRAK
16:40-17:00 Akılcı ilaç kullanımı Ozan ÖZOLCAY

15 NİSAN CUMA - CVK Park Bosphorus Otel

İNFERTİLİTE HEMŞİRELİĞİ SEMPOZYUMU

Moderatör: İlkay ÇAVUŞOĞLU

09:20-10:40 1. OTURUM Oturum Başkanları - Nezihe KIZILKAYA BEJİ, Nurdan DEMİRCİ
09:20-09:40 AÇILIŞ KONUŞMASI
09:40-10:00 Kadın kaynaklı infertilitenin değerlendirilmesi Tülay YILMAZ
10:00-10:20 Erkek kaynaklı infertilitenin değerlendirilmesi Yeliz KAYA
10:20-10:40 ART‘ de kullanılan terminoloji Merve AKTAŞ
10:40-11:00 KAHVE MOLASI
11:00-12:20 2. OTURUM Oturum Başkanları - Osman CEYLAN, Hatice YILDIZ
11:00-11:20 Mikrokirleticiler ve değişen yaşam tarzı alışkanlıklarının fertiliteye etkisi Murat BERKSOY
11:20-11:40 Fertilitenin korunmasına ilişkin farkındalığın artırılması Hatice YILDIZ
11:40-12:00 Overyan yaşlanmanın fertiliteye etkisi İlkay ÇAVUŞOĞLU
12:00-12:20 Covid-19 Pandemisinin fertilite üzerine etkisi Tuğba ANDAÇ
12:20-13:40 ÖĞLE ARASI
13:40-15:00 3. OTURUM Oturum Başkanları - Elena MAKEEVA, Yağmur TÜLÜ
13:40-14:00 İnfertilite tedavilerinde hasta güvenliğinin sağlanması Derya ATICI
14:00-14:20 Genetik taramayla normal embriyo seçimi Yavuz GENÇ
14:20-14:40 Kusursuz embriyo transferi için gerekli koşullar Safiye SARIKOÇ
14:40-15:00 ART Sonrası gebelik takibi ve hemşirenin rolü Bengü AKSOY
15:00-15:20 KAHVE MOLASI
15:20-16:40 4.OTURUM Oturum Başkanları - Ümran OSKAY, Ergül ARSLAN
15:20-15:40 Fertilitenin korunmasında gonad doku ve hücrelerinin kriyoprezervasyon seçenekleri Sevil ÜNAL
15:40-16:00 İnfertil kadının tedavi sürecindeki duygu durumuna yaklaşım Filiz MEGA
16:00-16:20 İnfertilite hemşireliğinin geleceği robot hemşirelere mi emanet? Emel GÜMÜŞ
16:20-16:40 Tartışma
16:40 KAPANIŞ